Src homology 3 (SH3) domain functional characterization of the spectrin SH3 domain and cloning of two novel SH3 domain-containing proteins, GRB2 and FAP52, Acta Universitatis Ouluensis D Medica 459

alpha-spektriinin SRC homology 3 (SH3)-läänin karakterisointi ja kahden uuden SH3-läänin, GRB2 ja FAP52, sisältävän proteiinin kloonaaminen ja karakterisointi.Solun normaali kasvu ja erilaistuminen perustuu solun sisäisten rakenteellisten determinanttien ja sen ulkoisen ympäristön väliseen vuorovaikutukseen. Tämän vuorovaikutuksen tärkeimpiä elementtejä ovat solupinnan reseptorimolelyylien kautta solun ulkopuolelta solulimaan ja tumaan välittyvät kasvusignaalit.Signaalivasteiden spesifisyys perustuu siihen, että solulimassa on runsaasti toisiaan muistuttavia proteiineja, jotka sisältävät mahdollisesti erilaisia kombinaatioita ja rakenteeltaan toisiaan hieman poikkeavia alueita, jotka toimivat tunnistus- ja sitoutumiskohtina. Yksi tälläinen tärkeä tunnistusalue on lukuisissa proteiineissa kuvattu src homology 3 eli SH3-lääni.Tutkimuksessa selvitettiin spektriinin SH3-läänin ja siihen läheisesti assosioituvien proteiinien vuorovaikutuksia sekä tukirankaproteiinien tehtävää solun kasvussa, erilaistumisessa ja liikkumisessa. Työssä etsittiin myös uusia SH3-läänin sisältäviä proteiineja ja selvitettiin niiden funktiota ja kohdeproteiineja.

ISBN-10:
951-42-4804-X
Kieli:
ENG
Sivumäärä:
71, [31] s.: kuv.
Tekijät:
Meriläinen Jari
Tuotekoodi 012726
7,06 €