Ultraäänitutkimuksella todettu sikiöpoikkeavuus vanhempien kriisinä, Acta Universitatis Ouluensis D Medica 457

Kyseessä oli prospektiivinen, kvalitatiivinen tutkimus, jonka tarkoituksena oli kuvata sikiöpoikkeavuuden vanhemmille aiheuttamaa kriisiä. Tutkimukseen osallistui 42 naista ja 33 heidän puolisoaan. Todetut sikiöpoikkeavuudet jaettiin asteeltaan lieviin (19) ja vaikeisiin (23). Tutkimus suoritettiin kyselylomakkeilla ja haastattelulla. Tieto sikiöpoikkeavuudesta oli vanhemmille shokki. Vanhempien sopeutuminen sikiöpoikkeavuuteen oli todettavissa 2-3 viikon kuluttua poikkeavuuden löytymisestä. 91% tutkittavista toipui hyvin sikiöpoikkeavuudesta riippumatta raskauden lopputuloksesta. Hyvälle toipumiselle oli tyypillistä puolisoiden välisen suhteen lähentyminen, lämpimät tunteet puolisoa kohtaan ja puolisoiden välinen runsas keskusteleminen. Epäoptimaalisesti toipuneilla sikiöpoikkeavuus oli yleensä vaikea, puolisoiden välinen keskusteluyhteys puuttui tai onnistui huonosti, eikä puolisoiden väliset suhteet parantuneet. Yleissairaalapsykiatrista tukea pitäisi tarjota vaikeiden ja ennusteeltaan huonojen sikiöpoikkeavuuksien löydyttyä ja mikäli sikiöpoikkeavuuden löytymisestä raskauden päättymiseen arvellaan kuluvan ainakin viikkoja.

ISBN-10:
951-42-4803-1
Kieli:
ENG
Sivumäärä:
103, 17 s.
Tekijät:
Posa Tiina
Tuotekoodi 012724
8,07 €