Epithelial adhesion molecules and matrix metalloproteinases in oral precancers and squamous cell carcinoma, Acta Universitatis Ouluensis D Medica 455

Väitöskirja, joka koostuu kuudesta osajulkaisusta, käsittelee soluad-heesiomolekyylien, matriksin metalloproteinaasien ja niiden inhibiittoreiden esiintymistä suun premaligneissa muutoksissa ja levyepiteelikarsinoomassa. Lisäksi eri adheesiomolekyylien esiintymistä tutkittiin haavan paranemisen aikana. Suun alueen leesioissa havaittiin muutoksia eri integriinien, tyyppi VII kollageenin ja laminiini-5:n esiintymissä. Erityisesti vaeltavat syöpäsolut käyttävät laminiini-5:ttä invasoidessaan ympäröivään sidekudokseen. Matriksin metalloproteinaasien synteesin todettiin lisääntyneen varsinkin suun levyepiteelikarsinoomassa, millä on vaikutusta malignin solukon invaasioon ja metastasointiin. Laminiini-5:n osoitettiin olevan tärkeä molekyyli keratinosyyttien ja ympäröivien sidekudossolujen vuorovaikutuksessa haavan paranemisen aikana. Tutkimus auttaa ymmärtämään suun premalignien muutosten ja levyepiteelikarsinooman luonnetta, ja valottaa tautien molekulaarista patogeneesiä

ISBN-10:
951-42-4796-5
Kieli:
ENG
Sivumäärä:
77, [57] s.: kuv.
Tekijät:
Kainulainen Tiina
Tuotekoodi 012722
9,42 €