Factors associated with linguistic development and school performance the role of early otitis media, gender and day care, Acta Universitatis Ouluensis D Medica 453

Tutkimuksessa arvioitiin korvatulehdusten, sukupuolen ja päivähoidon merkitystä lapsen kielenkehitykseen ja koulumenestykseen. Tiedot kerättiin vanhempien ja opettajien kyselylomakkeilla koko maan kattavassa sekä Oulun kaupungissa tehdyssä otannassa, jossa oli yhteensä 2000 toisen luokan oppilasta. Oululaisille (360 oppilasta) tehtiin lisäksi puheen ymmärtämistä, sanavarastoa, kieliopin hallintaa ja luetun ymmärtämistä mittaavat testit.Varhaislapsuudessa toistuvia välikorvantulehduksia sairastaneiden tyttöjen matemaattiset taidot ja keskittyminen sekä poikien luetun ymmärtäminen ja suullinen esiintyminen olivat merkitsevästi heikompia kuin niiden oppilaiden, jotka eivät olleet sairastaneet välikorvantulehduksia. Matematiikkaa lukuunottamatta tyttöjen menestys kouluaineissa oli parempi kuin poikien, mutta kielellisissä testeissä sukupuolten välisiä eroja ei todettu. Päiväkodissa olleiden lasten koulumenestys ja keskittyminen olivat heikommat kuin kotona hoidettujen, kielellisissä testeissä merkitseviä eroja ei todettu.

ISBN-10:
951-42-4798-1
Kieli:
ENG
Sivumäärä:
64, [47] s.
Tekijät:
Luotonen Mirja
Tuotekoodi 012720
7,90 €