Studies on hydratase/isomerase proteins in the rat, Acta Universitatis Ouluensis D Medica 452

Hydrataasi/isomeraasiperheeseen kuuluu entsyymejä, joiden aminohapposekvenssit ja kolmiulotteiset rakenteet muistuttavat toisiaan. Monet näistä entsyymeistä katalysoivat rasvahappojen hajottamiseen eli beta-oksidaatioon liittyviä reaktiota. Tässä työssä tutkittiin joidenkin hydrataasi/isomeraasiperheeseen kuuluvien beta-oksidaation apuentsyymien rakenteen suhdetta niiden toimintaan.Ensimmäisessä osatyössä korvattiin oluthiivan beta-oksidaation monitoiminen entsyymi vastaavalla rotan hydrataasi/isomeraasiperheeseen kuuluvalla entsyymillä. Todettiin, että erilaisesta aminohapposekvenssistä huolimatta rotan entsyymi pystyi toimimaan hiivassa ja samalla hiivan beta-oksidaation stereokemia muuttui päinvastaiseksi.Toisessa osatyössä määritettiin hydrataasi/isomeraasiperheeseen kuuluvan toiminnaltaan tuntemattoman rotan proteiinin aktiivisuus. Entsyymiä tuotettiin kolibakteerissa, ja todettiin sen olevan beta-oksidaation apuentsyymi, delta-3,5-delta-2,4-dienoyyli-CoA isomeraasi. Kolmannessa osatyössä kloonattiin toisen apuentsyymin, rotan delta-3-delta-2-enoyyli-CoA isomeraasin geeni. Geenin 5?-pän ei-koodaavalta alueelta löydettiin mahdollinen geenin toimintaa säätelevä emässekvenssi.

ISBN-10:
951-42-4795-7
Kieli:
ENG
Sivumäärä:
26, [62] s.
Tekijät:
Filppula Sirpa
Tuotekoodi 012719
6,56 €