Type I and type III collagen synthesis and maturation in malignant tumors, Acta Universitatis Ouluensis D Medica 451

Tuumorisolujen ja niitä ympäröivän soluväliaineen vuorovaikutus on välttämätöntä malignin tuumorin kasvulle. Tyypin I ja III kollageenit ovat elimistömme runsaimmat soluväliaineen proteiinit. Tässä työssä on tutkittu näiden kollageenien synteesiä mRNA- ja proteiinitasolla sekä kollageenien kypsymistä maligneissa epiteliaalisissa ovario- ja rintakudostuumoreissa, ja kohdun sekatuumoreissa. Kaikissa tuumorityypeissä kollageeniekspressio lisääntyi kasvavan maligniteettiasteen myötä. Huonosti erilaistuneissa ovariotuumoreissa fibroblastien lisäksi epiteliaaliset syöpäsolut osallistuivat kollageenien expressioon, kun taas rintasyövässä vain fibroblastit ekspressoivat kollageenia. Kohdun sekatuumoreissa kollageenin expressiota esiintyi morfologisesti useissa erilaisissa syöpäsoluissa. Maligneissa ovariotuumoreissa kollageenien kypsyminen osoittautui puutteelliseksi. Puutteellinen poikkisidosten muodostuminen kollageenimolekyylien välille mahdollisesti altistaa tuumorin hajottaville entsyymeille ja siten vaikuttaa invaasiota edistävästi.

ISBN-10:
951-42-4793-0
Kieli:
ENG
Sivumäärä:
64, [44] s.
Tekijät:
Kauppila Saila
Tuotekoodi 012718
7,06 €