Natriuretic and vasoactive peptides in pre-eclampsia, Acta Universitatis Ouluensis D Medica 443

Tässä väitöskirjatyössä haluttiin selvittää, sydämen natriureettisen hormonin, ANP:n ja erityisesti ANP:n esiasteen aminoterminaalisen osan, NT-proANP:n, sekä endoteliinin plasmapitoisuuksia pre-eklampsiapotilailla. Erityisesti haluttiin tutkia näiden pitoisuuksien suhdetta taudin vaikeusasteeseen. Lisäksi tutkittiin ultraäänitutkimuksen avulla sydämen eri mittoja ja niiden suhdetta ANP:n plasmapitoisuuksiin loppuraskaudessa ja heti synnytyksen jälkeen normaalissa raskaudessa ja pre-eklampsiassa. Laajassa väestöpohjaisessa tutkimuksessa haluttiin myös selvittää, voidaanko alkuraskaudessa tehtävällä NT-proANP:n määrityksellä ennustaa pre-eklampsian kehittymistä.

ISBN-10:
951-42-4782-5
Kieli:
ENG
Sivumäärä:
57, [43] s.
Tekijät:
Pouta Anneli
Tuotekoodi 012710
6,90 €