Molecular and cell biological studies on mitochondrial andperoxisomal metabolism characteristics of human mitochondrial 3,2-DIenoyl-CoA isomerase and 2,4-dienoyl-CoA reductase and the association between perixisomes and the cytoskeleton, Acta Universitatis Ouluensis D Medica 438

Rasvahappoja hajotetaan elimistössä kahdessa soluosastossa, peroksisomeissa ja mitokondrioissa reaktioketjussa nimeltä \\b-oksidaatio. Mitokondrioissa rasvahappoja pilkottaessa rasvojen sisältämä pitkäketjuisia rasvahappoja, jotta ne eivät kerry elimistöön ja aiheuta kudosvaurioita. energia saadaan talteen, kun taas peroksisomien tehtävänä on mm. suojella elimistöä hajottamalla erittäin (Moni)tyydyttymättömien rasvahappojen pilkkominen vaatii\\b-oksidaation entsyymien lisäksi apuentsyymejä, mm. \\D3,\\D2-enoyyli-CoA isomeraasia ja 2,4-dienoyyli-CoA reduktaasia. Tämän tutkimustyön tarkoituksena oli selvittää näiden kahden apuentsyymin ominaisuuksia sekä tutkia peroksisomien sijoittumista solun sisällä. Työn tuloksena olemme ratkaisseet molempien apuentsyymien geneettisen rakenteen sekä selvittäneet 2,4-dienoyyli-CoA reduktaasin proteiini-rakenteen ja toiminnan suhdetta.Lisäksi olemme havainneet peroksisomien ja solun tukirangan välisen yhteyden nisäkässolussa. Näiden tutkimustulosten avulla on tulevaisuudessa mahdollista tutkia ja diagnosoida ihmisen perinnöllisiä monityydyttymättömien rasvahappojen aineenvaihduntaan liittyviä sairauksia. Lisäksi tulokset mahdollistavat apuentsyymien kolmiulotteisen rakenteen ja reaktiomekanismin selvittämisen.

ISBN-10:
951-42-4770-1
Kieli:
ENG
Sivumäärä:
72, [35] s.: kuv.
Tekijät:
Helander née Häyrynen Heli M.
Tuotekoodi 012705
7,57 €