Diabetes mellitus and impaired glucose tolerance in northern Finnish elderly subjects prevalence, prognostic factors, perceived health, symptoms, functional ability and mortality, Acta Universitatis Ouluensis D Medica 437

Tutkimuksessa selvitettiin glukoosiaineenvaihdunnan häiriöiden yleisyyttä ja niihin liittyviä muita terveystekijöitä vanhusväestössä. Peruskartoituksessa määritettiin sokeriaineenvaihdunnan häiriöiden esiintyvyys sekä yhteydet terveyteen ja toimintakykyyn. Jatkotutkimuksissa selvitettiin poikkeavan glukoosiaineenvaihdunnan riskitekijöitä ja yhteyksiä kuolleisuuteen. 22% miehistä ja 28% naisista sairasti diabetesta ja noin kolmasosalla tutkituista todettiin heikentynyt sokerinsieto. Ennestään diagnosoimattoman, lähes oireettoman diabeteksen osuus oli noin kolmannes kaikista diabetestapauksista. Ennestään todetut diabeetikot pitivät terveyttään huonompana ja potivat runsaammin oireita kuin muut tutkitut. Fyysisen toimintakyvyn alenema oli yhteydessä glukoosiaineenvaihdunnan häiriöihin. Lihavuus, etenkin vatsakkuus ja korkea ikä ennustivat glukoosi-aineenvaihdunnan häiriön ilmaantumista. Aiemmin todettu diabetes ja naisilla myös diagnosoimaton diabetes olivat yhteydessä lisääntyneeseen kuolleisuuteen.

ISBN-10:
951-42-4769-8
Kieli:
ENG
Sivumäärä:
63, [45] s.
Tekijät:
Hiltunen Liisa
Tuotekoodi 012704
9,25 €