Kolme vuotta muutoksessa mukana toimintatutkimuspsykiatrisessa vastaanottoyksikössä, Acta Universitatis Ouluensis D Medica 436

Psykiatrisesta hoitotyöstä keskustellaan kriittisesti. Eri tahoilla pohditaan, miten on tarkoituksenmukaisinta hoitaa psyykkisesti sairaita ihmisiä. Psykiat-rinen palvelujärjestelmä on tällä hetkellä muutoksessa, joka on sen hallitumpaa, mitä enemmän siihen liittyy tutkimusta. Tämä tutkimus käsittelee kolme vuotta kestänyttä Toimintatutkimusprosessia, jossa suunniteltiin, toteutettiin ja arvioitiin hoitotyötä koskeva muutos.Muutoksen tulokset näkyivät sekä tutkijan että hoitotyöntekijöiden arvioinneissa. Siitä olivat osoituksena aikaisempaa syvällisempi ja yksilöllisempi paneutuminen hoitoon ja hoitotyöntekijöiden ja potilaiden yhteistoiminnallisuuden lisääntyminen.

ISBN-10:
951-42-4768-X
Kieli:
FIN
Sivumäärä:
123 s.
Tekijät:
Lepola Irja
Tuotekoodi 012703
8,41 €