Karieksen ehkäisykäytäntö Suomessa 1990-luvun alussa, Acta Universitatis Ouluensis D Medica 434

Tutkimuksessa kartoitettiin karieksen ehkäisykäytäntö terveyskeskuksissa ja yksityissektorilla. Tutkimuksessa käytettiin kolmea lähestymistapaa. Ensimmäiseksi kartoitettiin kyselyllä terveyskeskusten hallinnolliset ohjeet karieksen ehkäisystä. Toiseksi selvitettiin, miten suorittajatason hammaslääkärit terveyskeskuksissa ja yksityissektorilla kertoivat toteutta-vansa karieksen ehkäisyä. Kolmanneksi potilaskorttimerkinnöistä selvitettiin, millaista karieksen ehkäisyä lapset ja nuoret olivat saaneet ja miten kariesriski heijastui saatuun ehkäisyyn. Kyselylomakkeet lähetettiin kaikille terveyskeskusten vastaaville hammaslääkäreille sekä edustavalle otokselle terveyskeskus- ja yksityishammaslääkäreitä. Potilaskorttimerkinnät kerättiin Kuopion ja Jyväskylän lapsista ja nuorista, mikä muodosti edustavan näytteennäiden kaupunkien nuorista ikäluokista. Karieksen ehkäisy oli usein kaavamaista eikä aina kohdentunut kariesriskin mukaan. Pieniriskisille kariespotilaille tehtiin runsaasti ehkäiseviä toimenpiteitä. Karieksen ehkäisy painottui sekä kyselyjen että potilaskorttimerkintöjen mukaan hammashoitoloissa tehtyyn ehkäisyyn. Itsehoidon parantamiseen käytettävät menetelmät jäivät vähemmälle.

ISBN-10:
951-42-4771-X
Kieli:
FIN
Sivumäärä:
96, [49] s.
Tekijät:
Kärkkäinen Sakari
Tuotekoodi 012701
8,41 €