Syöpään sairastuneen kokemuksia toivosta ja toivottomuudesta: fenomenologinen tutkimus sytostaattihoitoa saavien syöpäpotilaiden toivon ja toivottomuuden kokemuksista, Acta Universitatis Ouluensis D Medica 433

Tutkimuksessa kuvaillaan syöpää sairastuneiden aikuisten kokemuksia toivosta ja toivottomuudesta. Tutkimukseen osallistuneet olivat erilaisia syöpätauteja sairastavia sytostaattihoitoa saavia miehiä ja naisia.Syöpädiagnoosin kuuleminen johtaa aluksi psyykkiseen kriisiin, joka helpottuu hoidon alkaessa. Läheiset ihmissuhteet ovat tärkeimpiä toivon lähteitä. Tiedon tarvehoitomahdollisuuksista vaihtelee henkilöstä toiseen. Tiedon puute lisää pelkoja, mutta tieto hoidon suotuisista vaikutuksista virittää toivoa. Hoidon jatkuminen on toivon säilymisen kannalta tärkeää.Tutkimuksen tulosten perusteella näyttäisi siltä, että toivo ei syöpään sairastuneelle tarkoita ainoastaan paranemista ja fyysistä kuntoutumista. Toivo voi olla kivuttomuutta ja hyvää oloa, hoidon jatkumista tai olemista läheisten ihmisten kanssa. Toivon virittämistä ei tulisi pelätä, vaan hoitamisessa tulisi havaita ne orastavat toivon siemenet, joilla on henkilökohtaista merkitystä syöpään sairastuneelle ihmiselle.

ISBN-10:
951-42-4765-5
Kieli:
ENG
Sivumäärä:
128, 59 s
Tekijät:
Lindvall Lea
Tuotekoodi 012700
14,30 €