Surgical site infections after coronary artery bypass surgery with special reference to antibiotic prophylaxis and risk factors, Acta Universitatis Ouluensis D Medica 428

Leikkausalueen infektioiden riskitekijät ja antibioottiprofylaksia koronaarikirurgiassaKoronaarikirurgian jälkeisten leikkausalueen infektioiden riskitekijöitä ja antibioottiprofylaksiaa käsittelevän tutkimuksen perusteella voidaan osoittaa, että kefuroksiimi on yhtä tehokas leikkausalueen infektioiden ehkäisyssä kuin vankomysiini ja vankomysiiniresistenttien bakteerikantojen lisääntyessä kefuroksiimin käyttö on suositeltavaa. Sekä kefuroksiimista että vankomysiinistä voidaan käyttää kerta-annosprofylaksiaa seerumipitoisuustutkimusten perusteella. Molempien antibioottien pitoisuudet pysyvät riittävän korkeina kerta-annoksen jälkeen koko leikkauksen ajan ja riittävän pitkään sen jälkeen. Rinnanseinämävaltimon irroittaminen siirteeksi saattaa vaikuttaa antibiootti-pitoisuuteen rintalastassa, mutta ero antibioottipitoisuudessa rintalastan vasemman ja oikean puolen välillä irroittamisen jälkeen ei ole tilastollisesti merkittävä. Leikkausalueen infektioille altistavat ylipaino, krooninen obstruktiivinen keuhkosairaus ja naissukupuoli. Naissukupuoli on erityisesti jalkahaavainfektioiden riskitekijä, kun taas ylipaino ja diabetes altistavat rintahaavainfektioille.

ISBN-10:
951-42-4760-4
Kieli:
ENG
Sivumäärä:
68, [40] s
Tekijät:
Vuorisalo Sailaritta
Tuotekoodi 012695
9,25 €