Myocardial protection during coronary artery bypass surgery, Acta Universitatis Ouluensis D Medica 427

Väitöskirjatyö käsittää 151 potilasta, joiden sydänlihaksen suojautumista selvitettiin koronaariohitusleikkauksen aikana. Perusmenetelmänä sydämen suojauksessa käytettiin nykytietämyksen mukaan tehokkainta ns. Verikardioplegiamenetelmää.Tutkimuksessa todettiin, että lievästi alilämpöinen (32 C) sydämen suojausliuos antaa aineenvaihdunnallisesti paremman tuloksen kuin normaalilämpöinen (37 C). Myös riittävän suuri (200 ml/min) annostelunopeus todettiin merkittäväksi suojauksen onnistumiselle. Teoreettisesti tehokas sydämen esialtistus hapenpuutteelle eli ns.preconditioning ei lisännyt verikardioplegian antamaa suojaa. Tilanteissa, joissa sydämen oikean kammion suojaus on tärkeää normaaliverenkierron suuntainen suojaus on tehollaampi kuin laskimoteitse toteutettu suojaus.Tutkimus antaa uutta teoreettista tietoa sydänlihaksen aineenvaihdunnasta ohitusleikkauksen aikana ja parantaa mahdollisuuksia valita kulloinkin paras suojausmenetelmä.

ISBN-10:
951-42-4639-X
Kieli:
ENG
Sivumäärä:
66, [40] s.
Tekijät:
Kaukoranta Päivi
Tuotekoodi 012694
7,74 €