The effect of clodronate on inflammation and bone lossassociated with experimental arthritis, Acta Universitatis Ouluensis D Medica 426

Klodronaatin vaikutusta kokeellisessa artriitissa rotalla tutkittiin käyttämällä kahta eri artriittimallia: adjuvanttiartriittia ja kollageenilla indusoitua artriittia. Kokeellisessa artriitissa nähdään muutamassa viikossa varsinkin rotan takajalan nilkassa voimakas tulehdus sekä vakavia nivelvaurioita ja luukatoa nilkan alueella. Klodronaattihoito, klodronaatin liukenevana dinatrium-suolana tai liukenemattomana kalsiumsuolana, aloitettiin joko ennen taudin puhkeamista tai taudin puhkeamisen jälkeen. Lääke annosteltiin kerta-annoksena lihakseen (kalsium klodronaatti) tai toistettuna annoksena ihon alle (dinatrium klodronaatti). Klodronaatti vähensi merkitsevästi takajalan nilkan tulehdusta sekä nivelvaurioita ja luukatoa nilkan alueella. Lisäksi klodronaatti esti artriittirotilla esiintyvän vaikean luukadon reisiluun polvenpuoleisessa päässä. Klodronaattia kerääntyi etenkin taudin vahingoittamalle alueelle. Vaikutus säilyi myös hoidon lopettamisen jälkeen.

ISBN-10:
951-42-4634-9
Kieli:
ENG
Sivumäärä:
59, [34] s.
Tekijät:
Österman Thua
Tuotekoodi 012693
6,22 €