Association of blood pressure with familial factors, prenatal and postnatal factors, insulin and trace elements in children and adolescents, Acta Universitatis Ouluensis D Medica 424

Tutkimus on osa monikeskustutkimusta, johon osallistui 3596-2799 lasta vuosina -80, -83, -86 sekä -89 ja -92. Tutkittavilta kerättiin perustiedot, verenpaine mitattiin, puberteettiaste arvioitiin ja verinäyte otettiin. Verinäytteistä anlysoitiin insuliini, ACE- ja angiotensinogeeni geenien polymorfia muodot ja hivenaine arvot. Tulosten mukaan vanhempien verenpainetautitaustan ja lasten verenpaineen välillä on suora yhteys. ACE geenin deleetiopolymorfismi on yhteydessä poikien verenpainetasoon. Syntymäpainon ja tulevan verenpaineen välillä on käänteisen yhteys. Lisäksi verenpaineeseen vaikuttaa imetyksen kesto, perheen koko ja äidin raskausajan korkea verenpaine. Insuliini korreloi aktuaalisen ja tulevan verenpainetason, mutta ei verenpaineen muutoksen kanssa. Insuliinitaso nousee puberteetissa merkkinä puberteetin insuliiniresistenssiydestä. Puberteetissa insuliini ja verenpaine korreloivat kuitenkin heikosti. Kupari, sinkki ja seleeni eivät säätele verenpainetta.

ISBN-10:
951-42-4628-4
Kieli:
ENG
Sivumäärä:
69, [41] s.
Tekijät:
Taittonen Leena
Tuotekoodi 012691
7,40 €