Postoperative nausea and vomiting: with special reference to risk factors and prevention in laparoscopic surgery, Acta Universitatis Ouluensis D Medica 423

Leikkauksen jälkeen esiintyvä pahoinvointi ja oksentelu - riskitekijät ja ennaltaehkäisy vatsaontelon tähystysleikkauksissa.Tutkimuksessa selvitettiin 1703 potilaan prospektiivisessa aineistossa leikkauksen jälkeisen pahoinvoinnin ja oksentelun esiintyvyyttä ja riskitekijöitä, sekä ennaltaehkäisymahdollisuutta laparoskooppisessa kirurgiassa. Pahoinvointia todettiin esiintyvän noin puolella leikkauspotilaista, mutta useimmat kokivat oireensa lieväksi. Riskiä lisääviä ominaisuuksia olivat naissukupuoli, aikaisemmin koettu leikkauksen jälkeinen pahoinvointi, matkapahoinvointi-taipumus, pitkä leikkausaika ja tupakoimattomuus. Näiden riskitekijöiden perusteella luotiin matemaattinen ennustemalli, jonka avulla postoperatiivisen pahoinvoinnin todennäköisyyttä voidaan arvioida. Pahoinvoinnin ennaltaehkäisyssä tutkitut lääkeaineet droperidoli ja ondansetroni osoittautuivat tehokkaiksi ja vähensivät sekä pahoinvoinnin että oksentamisen esiintyvyyttä ja voimakkuutta laparoskooppisessa kirurgiassa.

ISBN-10:
951-42-4629-2
Kieli:
ENG
Sivumäärä:
64, [28] s.
Tekijät:
Koivuranta Merja
Tuotekoodi 012690
5,89 €