Preterm birth and preterm children a study of the northern Finland one-year birth cohorts for 1966 and 1985/86, Acta Universitatis Ouluensis D Medica 422

Preterm birth and preterm children - a study of the northern Finland one-year birth cohorts for 1966 and 1985/86. (Ennenaikaisen synnytyksen riskitekijät ja ennenaikaisena syntyneiden lasten myöhempi selviytyminen ? väestötutkimus Pohjois-Suomesta)Ennenaikaisen synnytyksen esiintyvyys laski Pohjois-Suomessa vuoden 1966 yhdeksästä prosentista 20 vuodessa viiteen prosenttiin, päinvastoin kuin useimmissa länsimaissa, joissa esiintyvyys on jopa noussut. Ennenaikaisuuden riskitekijöissä sen sijaan ei ollut tapahtunut oleellisia muutoksia eikä niistä löytynyt selitystä esiintyvyyden laskulle. Vuoden 1966 väestötutkimukseen osallistui 96 % alueen äideistä, joille syntyi 12231 lasta ja 1.7.85 ? 30.6.1986 kerättyyn aineistoon 99 % äideistä, joille syntyi 9479 lasta. Ennenaikaisina ja pienipainoisina 1985-86 syntyneillä lapsilla todettiin täysiaikaisina syntyneitä enemmän oppimisvaikeuksia, joiden syynä olivat hahmottamisvaikeudet ja kehittymisongelmat. Tarkan neurologisen tutkimuksen avulla löydettiin parhaiten ne lapset, joilla ongelmia oli eniten. Väestötasolla ennenaikaisuuden oppimisvaikeuksia lisäävä riski oli kuitenkin suhteellisen pieni, äidin epilepsia oli voimakkain yksittäinen riskitekijä koululykkäykseen tai erityiskouluun johtaviin oppimisvaikeuksiin ja äidin matala koulutustaso tärkein oppimisvaikeuksia lisäävä tekijä normaalikoulussa. Vuoden 1966 pienipainoisina (<2500 g) syntyneet lapset sijoittuivat peruskoulun jälkeiseen jatkokoulutukseen ja myös suoriutuivat siitä yhtä hyvin kuin normaalipainoisina syntyneet lapset.

ISBN-10:
951-42-4627-6
Kieli:
ENG
Sivumäärä:
88, [72] s.
Tekijät:
Olsen Päivi
Tuotekoodi 012689
9,75 €