Kepeät mullat Kirjallisiin ja esineellisiin lähteisiin perustuva tutkimus Pohjois-Pohjanmaan rannikon kirkkohaudoista, Acta Universitatis Ouluensis B Humaniora 28

Historian ja arkeologian alalle kuuluvassa väitöskirjassa on tutkittu kirkon lattian alle hautaamista viiden pohjoispohjalaisen esimerkkiseurakunnan lähdeaineiston avulla. Tutkimuksessa on käytetty kirjallisista lähteistä seurakuntien kuolleiden ja haudattujen luetteloita sekä tilikirjoja, esineellisistä lähteistä kaivausten ja lattianalaisten inventointien avulla kerättyä hauta-aineistoa. Keskeisiä kysymyksiä ovat kirkkohautaustavan yleisyys ja siinä keskiajalta 1700-luvun loppuun tapahtuneet muutokset, kirkkoon haudattujen sosiaalisen aseman, sukupuolen ja iän mukainen valikoituminen sekä ruumiiden hitaan maatumisen tai muumioitumisen ja kuolemansyiden vaikutus hautaustavan valinnassa. Lisäksi on tarkasteltu hautojen sijaintia ja rakennetta sekä arkkujen ja vainajien vaatetuksen piirteitä statusta kuvaavina muuttujina.

ISBN-10:
951-42-5008-7
Kieli:
FIN
Sivumäärä:
280, 67 s.: kuv
Tekijät:
Paavola Kirsti
Tuotekoodi 012688
19,68 €