Structural and functional responses of Scots pine needles to nutrient stress, Acta Universitatis Ouluensis A Scientiae rerum naturalium 308

Männyt (Pinus sylvestris L.) kärsivät erilaisista ravinnehäiriöistä, joiden syynä voivat olla paitsi luontaiset tekijät myös ihmisen aiheuttamat ympäristömuutokset (ilmastonmuutos). Neulasten solujen rakenteen ja toiminnan tutkimus yhdessä neulasten ravinteiden analysoimisen kanssa on osoittautunut käyttökelpoiseksi selvitettäessä männyn ravinnehäiriöitä. Tässä väitöskirjassa selvitettiin paitsi voimakkaan typpilannoituksen myös juuristovaurion ja kaliuminpuutoksen vaikutusta männyn neulasten rakenteeseen ja toimintaan. Korkea typpipitoisuus aiheutti booripitoisuuden alenemisen neulasissa, joka näkyi neulasten tukisolukon heikentyneenä kehityksenä. Liiallinen typpi alensi myös mäntyjen kylmänkestävyyttä. Juuristovaurio johti puolestaan mm. fosforinpuutokseen, joka tuli esille solujen mitokondriovaurioina. Kaliuminpuutos sensijaan aiheutti muutoksia neulasten polyamiinimetaboliassa (putreskiinipitoisuus nousi), ja vaurioitti neulasten tukisolukkoa, johtosolukkoja ja pihkatiehyeitä sekä muutti solujen osmoottista tasapainoa.

ISBN-10:
951-42-4957-7
Kieli:
ENG
Sivumäärä:
46, [53] s.: kuv.
Tekijät:
Jokela Anne
Tuotekoodi 012684
6,05 €