Use of chromite microstructure image analysis to estimate concentration characteristics in the Kemi chrome ore, Acta Universitatis Ouluensis A Scientiae rerum naturalium 305

Valo-optisessa kuva-analyysissä malminäytteen mikroskooppikuva siirretään videokameralla kuva-analyysiohjelmistoon, jolla näytteen sisältämä informaatio määritetään numeeriseen muotoon. Kemin kaivoksella kuva-analyysimittauksilla määritetään kairasydännäytteistä malmin sisältämien kromiittien (päämalmimineraali) ominaisuuksia, joiden perusteella malmi luokitellaan eri malmityyppeihin, jotka omaavat erilaiset jauhautuvuus- ja rikastettavuusominaisuudet.Tutkimustyö sisältää laajahkon teoreettisen tarkastelun kuva-analyysista, tulostenkäsittelystä sekä osuuden varsinaisesta käytännön kuva-analyysista. Pääpaino tutkimuksessa oli menetelmän soveltuvuuden selvittämisessä malmi- ja jauhautuvuustutkimuksissa sekä analyysitulosten hyödynnettävyy-dessä kromituotannossa.Kuva-analyysi on nopea ja luotettava menetelmä malmitutkimuksiin. Tutkimustuloksien mukaan kromiitin raekoolla on selvä korrelaatio rikasteiden saantiin ja laatuun ja siten tuotannon taloudelliseen arvoon. Kuva-analyysitulosten soveltamisella on mahdollista saavuttaa taloudellista tuotannon lisäarvoa sekä lisätä tuotantovarmuutta.

ISBN-10:
951-42-4811-2
Kieli:
ENG
Tekijät:
Leinonen Ossi
Tuotekoodi 012682
28,93 €