Oudosta kulkijasta ihmiseksi Suomalainen bushmannilähetystyö ja sen välittämä kuva bushmanneista vuosina 1950 - 1985, Acta Universitatis Ouluensis B Humaniora 26

Pyrin tässä tutkimuksessani selvittämään ja selittämään suomalaisen bushmannilähetystyön ja sen välittämän kuvan bushmanneista ja heidän elämänmuodostaan kulttuurien kohtaamisessa ja miten kuva on muuttunut vuosien 1950 - 1985 aikana ja miksi kuva on sellainen kuin se lähteissä tulee esille? Edellisiin kysymyksiin vastaamalla on myös mahdollisuus saada selville se, mitä esille tuleva kuva bushmanneista kertoo itse lähetystyöntekijöistä ja heidän arvomaailmastaan.

ISBN-10:
951-42-4582-2
Kieli:
FIN
Tekijät:
Raiskio Teuvo
Tuotekoodi 012681
9,42 €