Applying product management approach to software development: an SME perspective

Ohjelmistotuotteita tuottavat yritykset toimivat nykyisin melkoisessa ristipaineessa. Yrityksen on kyettävä hallitsemaan samanaikaisesti suuri joukko tuotteidensa komponenttien eri versioita, niiden hallittu kokoaminen joukoksi toisistaan poikkeavia asiakastoimituksia, itse toimitustapahtumat, toimitusten jälkihoito, tiedon keruu tuotekehitystä varten, sekä markkinoinnin joustava hoitaminen tuotekehityksen ja asiakasrajapinnan välisenä siltana. Tässä väitöskirjassa esitetään Ohjelmistotuotehallinnan prosessimalli, jossa version- ja konfiguraationhallintaan perustuvia malleja on kehitetty siten, että ne on integroitu osaksi ohjelmistotuotehallintaa, ts. pelkän perinteisten mallien sisältämän ohjelmistokomponenttien hallitun varastoinnin, kirjanpidon ja kokoamisen sijaan Ohjelmistotuotehallinnan prosessimallissa huomioidaan myös tuotteiden kehittämiseen, toimittamiseen, hallintaan ja markkinointiin liittyvät näkökohdat. Väitöskirjatyö sisältää myös kuvauksen Ohjelmistotuotehallinnan prosessimallin kokeilemisesta käytännössä kolmessa oululaisessa ohjelmistoalan yrityksessä: Oy Q.P.R. Ltd:ssä, Modera Point Oy:ssä ja Prosoft Oy:ssä.

ISBN-10:
951-42-4792-2
Kieli:
eng
Sivumäärä:
85, [62] s.: kuv.
Tekijät:
Kilpi Tapani
Tuotekoodi 012680
8,91 €