Bayesian inference for models based on point processes, by using Markov chain methods

Tämä työ sisältää Bayes-päättelyä ja pisteprosessien Markovin ketju –otantamenetelmiä esittelevän johdannon sekä neljä soveltavaa alkuperäisjulkaisua. Kaksi ensimmäistä julkaisua käsittelevät intensiteettien parametritonta Bayes-estimointia erilaisten oletuksien vallitessa. Kolmannen julkaisun aiheena on pisteprosessien mallinarviointi käyttämällä prediktiivis-sekventiaalista lähestymistapaa. Neljäs julkaisu käsittelee kumulatiivisen riskin ja todennäköisyysarvoisen regressiofunktion Bayes-estimointia.

ISBN-10:
951-42-4778-7
Kieli:
eng
Sivumäärä:
24, [74] s.: kuv.
Tekijät:
Gasbarra Dario
Tuotekoodi 012678
7,06 €