Host-guest complexation of crown ethers with tropylium and pyridinium cations

Väitöskirjatyö on fysikaalista kemiaa ja se sijoittuu supramolekulaarisen kemian alueelle, jonka rooli kemian viimeaikaisessa kehityksessä on ollut merkittävä. Tehty tutkimus käsittelee uutta isäntä–vieraskompleksien luokkaa, jonka muodostavat ei-kovalenttisesti vuorovaikuttavat kruunueetterit ja orgaaniset kationit (tropylium- ja pyridiniumkationit). Kompleksien stabiilisuuden ja rakenteiden selvittämisessä on hyödynnetty moderneja fysikokemiallisia menetelmiä: massaspektrometriaa, elektroni- ja 1H NMR spektroskopiaa sekä röntgenkristallografiaa. Syntyneitä uusia isäntä-vierasrakenteita stabiloivat heikot ei-kovalenttiset vuorovaikutukset. Saatuja tuloksia on tarkasteltu varauksensiirto, p–p- ja kationi–p-vuorovaikutusten pohjalta. Työssä on osoitettu, että yksinkertaiset kruunueetterit yhdessä karbeniumkationien kanssa ovat hyvä mallisysteemi tutkittaessa heikkoja vuorovaikutuksia. Ne ovat myös lupaavia rakennusyksiköitä, pyrittäessä valmistamaan uusia nanomittakaavan rakenteita.

ISBN-10:
951-42-4638-1
Kieli:
eng
Sivumäärä:
56, [40] s.: kuv.
Tekijät:
Lämsä Markku
Tuotekoodi 012677
5,89 €