Survival and breeding success of wild and released grey partridges (Perdix perdix): an ecophysiological approach

Tässä tutkimuksessa selvitettiin villien ja tarhasta luontoon istutettujen peltopyiden elossasäilymistä ja lisääntymismenestystä sekä tarhakasvatuksen vaikutuksia peltopyiden morfologiaan, fysiologiaan ja lentoonlähtökykyyn.Morfologisissa, biokemiallisissa ja histologisissa tutkimuksissa todettiin eroja villien ja tarhattujen peltopyiden välillä mm. ohut- ja umpisuolien pituuksissa, lihasmahan painossa, lihasten energetiikassa ja lihassolukoostumuksessa. Optoelektronisella liikeanalysaattorilla tehdyissä mittauksissa todettiin villien peltopyiden myös lähtevän lentoon nopeammin ja jyrkemmässä nousukulmassa kuin tarhalintujen.Tutkimuksen tuloksia voidaan hyödyntää istutettavaksi kasvatettavien lintujen tarhausmenetelmien kehittämisessä.

ISBN-10:
951-42-4637-3
Kieli:
eng
Sivumäärä:
35, [50] s.: kuv.
Tekijät:
Putaala Ahti
Tuotekoodi 012676
5,05 €