A Decision Support System for Water Protection in Agriculture (Maatalouden vesiensuojelun päätöksenteon tukijärjestelmä), Acta Universitatis Ouluensis. Series C Technica 126

Uudessa päätöksenteon menetelmässä kohde kuvataan sanallisella mallilla, joka saadaan mallintamalla kohde pieni kokonaisuus kerrallaan.Tätä sovelletaan maatalouden vesiensuojeluun rakentamalla päätöksenteon tukijärjestelmä. Järjestelmälle kerrotaan maatilan tuotannollisia sekä lähivesistön tietoja. Näiden perusteella järjestelmä päättelee vesistöntilan, kehityksen suunnan, syylliset - kuten ravinteet - ja tarvittavat vesiensuojelutoimenpiteet.Järjestelmä käyttää päättelyssä sumeaa logiikkaa ja multi-kriteerimenetelmää. Se huomioi ympäristönsuojelulliset arvot, tekniset tiedot, taloudellisuus ja maataloustuottajien mielipiteet menetelmistä.Järjestelmä testattiin Iijoella ja Oulujoella.

ISBN-10:
951-42-5038-9
Kieli:
eng
Sivumäärä:
87, [29] s. : kuv.
Tekijät:
Penttinen Riitta
Tuotekoodi 012674
7,40 €