Dynamic behaviour of an axially moving membrane interacting with the surrounding air and making contact with supporting structures

Aksiaalisesti liikkuvan materiaalin analyyseillä tarkoitetaan pituussuuntaisessa liikkeessä olevan rakenteen värähtely- ja stabiilisuustarkasteluja. Tässä väitöskirjatyössä kehitettiin teoreettinen malli aksiaalisesti liikkuvalle kalvolle huomioiden ns. geometrisesti epälineaariset tekijät sekä kalvoa ohjaavien telojen ja ympäröivän ilman vaikutus. Koska mallin yhtälöiden analyyttinen ratkaiseminen ei ole mahdollista, kehitettiin siitä numeerinen malli elementtimenetelmää hyväksi käyttäen, joka sitten implementoitiin kaupalliseen ohjelmaan mahdollistaen sen tehokas käyttö.Numeerisia tuloksia verrattiin kapealle nauhalle mitattuihin kokeellisiin tuloksiin sekä aksiaalisesti liikkuvalle langalle laskettuihin tuloksiin. Tulosten yhteensopivuus on hyvä.Mallin avulla tarkasteltiin geometrisesti epälineaaristen tekijöiden merkitystä aksiaalisesti liikkuvan ohuen kalvon dynaamiselle käyttäytymiselle. Tuloksista voitiin havaita muun muassa, että suurten siirtymien aiheuttama normaalijännitysten kasvu nostaa kalvon värähtelytaajuutta ja että kalvoa ohjaavat telat vähentävät edellisen vaikutusta.

ISBN-10:
951-42-4818-X
Kieli:
eng
Sivumäärä:
77 s.: kuv.
Tekijät:
Koivurova Hannu
Tuotekoodi 012668
5,55 €