Benefit assessment of automation investments in chemical process industries

Väitöskirjatyössä on tutkittu automaatioinvestointien tuottoja yrityksen strategisten tavoitteiden toteutumisen näkökulmasta. Tavoitteena on ollut kokonaiskuvan muodostaminen kaikista mahdollisista saavutettavissa olevista hyödyistä huomioiden suoraviivaisesti laskettavissa olevat tehokkuuteen vaikuttavat tekijät sekä pitkävaikutteiset – usein strategisiin valintoihin liittyvät – määrällistämättömät hyödyt. Tavoitteena on ollut kehittää investoinnin esiselvitysvaiheessa käytettäviä työkaluja ja -menetelmiä niin, että eri aikajänteillä ja eri tyyppisistä tuottokohteista tulevat hyödyt voitaisiin esittää yhteisellä esitystavalla. Erityishuomio on kohdistettu siihen, että menetelmät olisivat yksinkertaisia ja helppokäyttöisiä ja soveltuisivat eri ammattialojen suunnittelijoiden ja laitoksen käyttäjien yhteisiksi työvälineiksi. Esitettyjä menetelmiä on käytetty teollisuuden investointien suunnittelussa. Näistä sovelluskohteista on esitetty lyhyt kuvaus.

ISBN-10:
951-42-4813-9
Kieli:
eng
Sivumäärä:
150, [30] s.: kuv
Tekijät:
Ketonen Matti
Tuotekoodi 012667
8,24 €