Kosmopolis 1/2009

KOSMO 1/2009\n\nVoimistavat tarinat --- \n\n- Pääkirjoitus - \nJuha A. Vuori\n\n ---Jaakko Ailio: Njerin tragedia: HIV-positiivisten ihmisten matkustusrajoitukset kenialaisen AIDS-uhrin näkökulmasta\n\n ---Jyrki Ruohomäki: Käsitekamppailun näkökulma Pohjois-Irlannin rauhanprosessiin\n\n ---Artikkeleiden abstraktit\n\n --- Abstracts in English\n\n\n --- Näkökulmia\n\n --- Hiski Haukkala: Monikausaaliset sosiaaliset mekanismit institutionalisaation tutkimuksessa: Tapauksena EU:n ja Venäjän strateginen kumppanuus\n\n --- Kirja-arvio \n\n\n --- Artikkeleiden abstraktit\n \n\n ---Jaakko Ailio: Njerin tragedia: HIV-positiivisten ihmisten matkustusrajoitukset kenialaisen aids-uhrin näkökulmasta\n\n --------- Hiv-positiivisten ihmisten matkustusrajoituksia on kyseenalaistettu globaalissa hiv/aids-keskustelussa säännöllisin väliajoin aina 1980-luvulta lähtien. Matkustusrajoituksien kyseenalaistamisesta huolimatta monet valtiot ja ei-valtiolliset toimijat vaikeuttavat matkustamisen rajoittamisellaan kuitenkin edelleen hiv-positiivisten ihmisten elämää huomattavasti. Näin matkustusrajoituksien kritiikkiä on yhä tärkeä jatkaa. Tässä artikkelissa pyrin osallistumaan matkustusrajoituksien kritisointiin afrikkalaisen yksittäistapauksen kautta. Vertaan matkustusrajoitukset oikeuttavaa uhkakuvaa kenialaisen kirjailijan Carolyne Adallan Confessions of an AIDS victim-teokseen ja pyrin tätä kautta tuomaan esiin uhkakuvan kuvitteellisuuden.\n\n\n ---- Jyrki Ruohomäki: Käsitekamppailun näkökulma Pohjois-Irlannin rauhanprosessiin\n\n ---- Tässä artikkelissa tarkastelen Pohjois-Irlannin konfliktia rauhanprosessissa keskeisen parity of esteem -käsitteen määrittelystä ja käytöstä käydyn kamppailun kautta. Käsitteen ympärillä käytyä keskustelua analysoimalla pyrin paljastamaan olennaisia aspekteja, päämääriä, toiveita ja pelkoja konfliktin eri osapuolten ajattelussa. Tarkoitukseni on myös kiinnittää huomiota konfliktinratkaisussa tehtävien käsitevalintojen ongelmiin sekä osoittaa näiden ongelmien tunnistamisen tärkeys konfliktien ratkaisemisessa. Lähestyn aihettani tarkastelemalla parity of esteem -käsitteen historiaa, sen politisoitumista sekä niitä määrittely-yrityksiä ja kritiikkejä, joita Pohjois-Irlannin konfliktin eri osapuolet parity of esteem -käsitteen ympärillä käydyssä keskustelussa tekivät.\n\n

Kieli:
fin
Sivumäärä:
68 s.
Tuotekoodi 012606
10,00 €