Poliittinen islam

Poliittinen islam lähestyy ajankohtaista ja tulenarkaa aihetta: poliittisen islamin merkitystä ja asemaa globalisoituvassa maailmassa. Teos etenee kolmen esimerkin - euro-välimerellisen yhteistyön, egyptiläisen Muslimiveljeskunnan ja internetin islamia koskevien keskustelujen - kautta. Samalla siinä kehitellään tutkimusotetta, jonka puitteissa poliittisen islamin ilmiöitä on mahdollista tarkastella aiempaa laaja-alaisemmin. Aini Linjakumpu on Lapin yliiopiston tutkija. Poliittinen islam on hänen väitöskirjansa. Teos on ensimmäinen islamia käsittelevä politiikan tutkimuksen väitöskirja Suomessa.

ISBN-10:
951-578-709-2
Kieli:
fin
Sivumäärä:
290 s.
Tekijät:
Linjakumpu Aini
Tuotekoodi 012565
20,00 €