Kantin kriittinen filosofia, Paradeigma

Käsitteiden luomisesta ja kumouksellisesta ajattelusta tunnettu Gilles Deleuze aloitti uransa kurinalaisena filosofian klassikoiden tulkitsijana. Vuonna 1963 ilmestyneessä kolmannessa teoksessaan Deleuze esittelee Immanuel Kantin kolmessa kritiikissään kehittelemän opin mielenkykyjen välisistä suhteista. Hän näyttää kriittisen filosofian systemaattisena hankkeena, jonka yhtenäisyys on peittynyt kuhunkin kritiikkiin erikseen keskittyneiden tietoteoreettisten, moraalifilosofisten tai esteettisten tarkastelujen alle. Lisäksi Deleuzen tulkinta osoittaa kahden ensimmäisen kritiikin varjoon jääneen Arvostelukyvyn kritiikin keskeisen merkityksen koko kriittisen filosofian kannalta.

Kantin kriittinen filosofia on innostava ja tiivis johdatus Kantin filosofiaan, ja se myös taustoittaa valaisevasti Deleuzen myöhempää ajattelua.

 

Gilles Deleuze (1925–1995) oli ranskalainen filosofi, joka tunnetaan filosofian historian luovista ja konstruktiivisista uudelleenluennoista sekä uuden ajattelun ja käsitteiden kehittämisestä. Deleuze kehitteli olemisen yksiäänisyyden ja moneuden metafysiikkaa sekä tapahtuman filosofiaa pyrkien omien sanojensa mukaan etsimään suurta Spinozan ja Nietzschen ajattelun ykseyttä. Hän oli edelläkävijä erojen, voimien ja rihmastojen ajattelussa.


Tuotekoodi 012521
26,00 €