Yhdessätuotanto, Polemos-sarja

Tietokapitalismi pyrkii levittämään tuotannon rakenteita ja riskejä merkityksen, subjektiviteetin, halun ja suhteidemme rakenteisiin. Yhdessätuotanto kysyykin kuinka kytkeytyä toisiin, kun etäisyyden tunteista, kyynisyydestä ja opportunismista, yhteistyön potentiaalisuuden jatkuvasta heilahtelusta väkivaltaiseksi vihamielisyydeksi, näyttää tulleen olennainen osa elämäämme. Kyse on eräänlaisesta "immateriaalisesta perustulosta", joka toimii mahdollistava tekijänä, mutta suoraan subjektiviteetin tasolla. Yhdessätuotanto (copoiesis) merkitsee samanaikaisen toisiin kytkeytymisen ja toisista eriytymisen luovaa potentiaalia, joka voi tapahtua vain myötätuntoisessa tilassa. Se on epävarmaa, eikä käynnisty jokaisessa kohtaamisessa tai jokaiselle subjektille. Se on myös vaarallista, sillä se vaatii itsen haurastumista, jota tapoihinsa, pelkoihinsa ja turvallisuudenhakuisuuteensa piiloutuvan yksilön tasolla on vaikea suvaita. \n\nSisällysluettelo: Esipuhe - 1. Transferenssista esteettiseen paradigmaan. Keskustelu Félix Guattarin kanssa - 2. Trauma ja kauneus - 3. Myötätuntoinen kyky vastata vastuuntuntoisesti - 4. Diotima ja matriisinen transferenssi - 5. Metramorfiset rajakytkökset ja matriisinen rajatila - 6. Taide, muisti, vastarinta. Keskustelu Akseli Virtasen kanssa - 7. Lumovoima - 8. Taide ja parantaminen \n\nBracha L. Ettinger (s.1951) on tunnettu taiteilija, psykoanalyytikko ja feministinen teoreetikko. Hän on myös aktivisti, joka kamppailee Israelin palestiinalaisalueiden miehitystä vastaan Physicians for Human Right -järjestössä. Hän toimii nykyisin taiteen ja psykoanalyysin professorina European Graduate School:ssa (Saas Fee). Ettinger työskentelee taiteen, estetiikan, psykoanalyysin ja feminiinisen seksuaalisuuden risteysalueella ja hänen teoriaansa matriisisesta transsubjektiivisuudesta pidetään tärkeänä osana ranskalaista feminististä ajattelua.\n


Tuotekoodi 012507
23,00 €