Lihan laskos, Merleau-Pontyn luonnos uudesta ontologiasta

”Mihin asettaa ruumiin ja maailman raja, sillä maailma on lihaa?”\n\nVäri on olemisen säde, josta puhkeaa maailma. Musiikki voi herättää rakkauden tunteen. Sana on vapaus itse liukuessaan tavanomaisesta merkityksestä mahdolliseen. Lihan laskos on värin ontelo värillisen maailman kudoksessa, äänen väre musiikissa ja merkityksen ero kielessä. Lihassa maailma ja ruumis kietoutuvat yhteen olemisen kudokseksi, joka vallitsee eri tasoilla: aistittavassa, ajattelussa, ilmaisussa ja ihmisten välillä. \n\nLihan laskos avaa tien Maurice Merleau-Pontyn (1908–1961) myöhäisajattelun solmuihin. Se on selkeä johdatus Merleau-Pontyn fenomenologiseen ajatteluun ja hänen tapaansa lähestyä ruumiillista kokemusta maailmasta. Kirja näyttää, kuinka Merleau-Pontyn ajattelussa elämä ja filosofia eivät asetu vastakkain.\n\nJuho Hotanen (s. 1979) toimii tutkijana Helsingin yliopiston Filosofian laitoksella.\nHän perehtyi Merleau-Pontyn myöhäisajatteluun opiskellessaan Université Paris 1 – \nPanthéon-Sorbonnessa. Hän myös soittaa musiikkia ja maalaa.\n

ISBN-10:
978-952-5169-58-4
Kieli:
fin
Sivumäärä:
161 s.
Tekijät:
Hotanen, Juho
Tuotekoodi 012500
26,00 €