Demokraattisen oikeuden ehdot, Kritiikki, politiikka, kulttuuri. Kaarlo Tuorin 60-vuotisjuhlakirja

Nykyajan oikeus on demokraattista oikeutta. Poliittinen valta ottaa siinä koko ajan mittaa oikeudellisista rajoistaan. Demokratia ja oikeus kilpailevat siitä, minkälaiset lait saavat olla oikeutta. Demokratia ja oikeus myös tarvitsevat toisiaan. Demokratia toimii, kun poliittiset päätökset tehdään oikeudellisessa muodossa ja oikeusjärjestys takaa yksilöiden vapauden ja mahdollisuuden osallistua. Oikeusjärjestys ei ole pelkkä pakkojärjestys, kun se nojaa toimivaan demokratiaan.\n\nDemokraattinen oikeus ei ole perustuslakiin kirjoitettu valmis paketti. Se on mahdollisuus, jonka toteutuminen riippuu tietyistä ehdoista. Itsetutkiskelun on oltava jatkuvaa ja kritiikkiä on ylläpidettävä. Poliittisen kulttuurin on tehtävä vallan suhde oikeuteen todelliseksi. Oikeuskulttuurin on turvattava jatkuvuus, mutta pysyttävä ajan tasalla. Tietoon ja sen tuotantoon on suhtauduttava oikein. \n\nDemokraattinen oikeus on nykyajan oikeutta. Demokraattisen oikeuden ehdot -kokoelma selvittää, mitä se tarkoittaa.\n\nDemokraattisen oikeuden ehdot on yleisen oikeustieteen professori Kaarlo Tuorin 60-vuotisjuhlakirja. Tuorin tutkimusten eräänä lähtökohtana on ollut modernin oikeuden positiivisuus ja sen avaamat mahdollisuudet. Tuorin kriittinen oikeuspositivismi on tutkimusohjelma, joka perinteisestä positivismista poiketen tarkastelee oikeuden rajojen ja hyväksyttävyyden ongelmia. Kokoelman kirjoittajille Tuorin ajattelu ja tutkimusohjelma toimivat keskeisenä inspiraation lähteenä.\n

ISBN-10:
978-952-5169-59-1
Kieli:
fin, sve
Sivumäärä:
349 s.
Tekijät:
Hurri Samuli (toim.)
Tuotekoodi 012499
32,00 €