Kansanterveysongelman synty, Episteme

Mikko Jauhon Kansanterveysongelman synty tarkastelee suomalaisen terveydenhoidon historiaa. Teoksen aihe on tuberkuloosin torjunta ajanjaksolla, joka ulottuu taudinaiheuttajabakteerin kuvaamisesta vuonna 1882 toiseen maailmansotaan. Se keskittyy siis aikaan ennen tehokkaiden hoitomenetelmien käyttöönottoa. Teos tarkastelee tuberkuloosin määrittymistä kansanterveysongelmaksi, tuberkuloosityön keinovalikoiman kehitystä sekä terveysvalistuksen jakamia ohjeita taudin välttämiseksi.\n\nTutkittavana aikana terveyden hallinnassa tapahtui syvällisiä muutoksia. Teos kuvaa, miten bakteerioppi uudisti lääketieteen tautikäsitystä ja henkilökohtaisen terveydenhoidon käytäntöjä sekä miten tuberkuloosin torjunta toi suomalaiseen terveyspolitiikkaan uusia tavoitteita ja menetelmiä. Niinpä se valottaa kehitystä, jonka tuloksena kansan terveyden turvaamisesta on tullut julkisen vallan yksi päätehtävä ja omasta terveydestä huolehtimisesta nyky-yksilön elämänkäytännön kulmakivi.\n \nMikko Jauho (s. 1970) on helsinkiläinen tutkija, joka työskentelee Helsingin yliopiston sosiologian laitoksella. Hän on tarkastellut historiallisesta näkökulmasta terveydenhuollon ja -hoidon eri osa-alueita, kuten terveysvalistusta, lääkäriprofessioita, tapaturmavakuutusta ja normaalin käsitettä.\n\n \nTutkijaliiton Episteme-sarja avaa suomalaisen julkaisukanavan kestävälle ja hyvin tehdylle, kotimaiselle ja ulkomaiselle akateemiselle tutkimukselle. Sarjassa julkaistaan laadukkaita ja omassa aihepiirissään merkittäviä avauksia tekeviä kotimaisia tutkimuksia eri tutkimussuuntauksista. Se esittelee tutkimustiedon ympärillä käytävää akateemista keskustelua ja julkaisee käännöksiä klassisista akateemisista tutkimuksista sekä yliopistollisista oppikirjoista.\n\nKreikan sana ’episteme’ tarkoittaa tietoa ja tutkimusta ja myös Episteme-sarjassa nämä kaksi merkitystä kulkevat käsi kädessä. Episteme luottaa paneutuneeseen tutkimukseen kestävän ja vankan sekä uutta mielenkiintoa herättävän tiedon lähteenä. Se vastaa tiedon määrän valtavan kasvun haasteeseen tutkimuksellisen laadun painotuksella. Episteme-sarjassa on julkaistu Anne Kosken tutkimus Niinkö on jos siltä näyttää?\n


Tuotekoodi 012494
34,00 €