Kriittisiä ja kliinisiä esseitä, Paradeigma

Kritiittisiä ja kliinisiä esseitä jäi Gilles Deleuzen viimeiseksi teokseksi. Näissä esseissä yksi 1900-luvun luovimmista ajattelijoista tarkastelee niin kirjailijoita (Herman Melville, Lewis Carroll, Samuel Beckett, Leopold von Sacher-Masoch, D. H. Lawrence ja Alfred Jarry) kuin filosofejakin (Platon, Spinoza, Kant ja Nietzsche). Deleuzen näkökulmasta kirjallisuutta ja filosofiaa yhdistää paitsi kliininen kysymys terveydestä myös kriittinen kysymys rajasta: sekä kirjallisuudessa että filosofiassa ollaan kielen rajalla, liikkeessä kohti uutta ja ennenkuulumatonta ilmaisua.\n\nGilles Deleuze (1925–1995) tunnetaan filosofian historian uudelleentulkinnoista sekä uuden ajattelun ja käsitteiden kehittämisestä. Hän kehitteli olemisen yksiäänisyyden ja moneuden metafysiikkaa sekä tapahtuman filosofiaa etsien omien sanojensa mukaan Spinozan ja Nietzschen ajattelun suurta ykseyttä.\n

ISBN-10:
978-952-5169-48-5
Kieli:
suomi
Sivumäärä:
229 s.
Tekijät:
Deleuze Gilles
Tuotekoodi 012492
25,00 €