Tietotyö ja prekaari mielentila, Polemos

Mediat muodostavat monimutkaisen koneiston, joka määrittää tapaamme aistia todellisuutta. Ne pureutuvat kollektiiviseen mieleemme asettaen sen, mitä voidaan nähdä, kuulla, tehdä ja tietää. Medioiden tuottaman semioottisen virtauksen kiihtyessä merkityksellisen tiedon muodostamisen prosessit joutuvat kriisiin. Seurauksena on eräänlainen hermoromahdus, joka tekee ihmisistä reaktiivisia olentoja, prekaaria työvoimaa. Semiokapitalismissa ajasta ja paikasta irronnut tuotantovoima, kognitariaatti, on aina valmista vastamaan kännykkänsä hälytysääneen. Näin pääoma erottaa työvoiman toisistaan, aivot ruumiista ja sommittelee työn pätkät tarpeisiinsa. Tästä huolimatta media-aktivismi on soittanut alkusävelet semiokapitalismin kääntämiseksi semiokapinaksi. Kognitariaatin vapautuksen ehdot löytyvät siitä samasta verkosta, joka muodostaa aivotyön riiston koneiston. Käynnissä olevan työtaistelun muoto on kognitariaatin itseorganisaatio.

ISBN-10:
952-5169-47-2
Sivumäärä:
155 s.
Tekijät:
Berardi, Franco
Tuotekoodi 012491
23,00 €