Merkityksellistymisen pohjasäikeet

Tämä teos on koottu Kirsti Määttäsen merkkipäivän kunniaksi. Kirjoitusten lähtökohtana ja virikkeenä on ollut hänen ajattelunsa kokonaisuus tai jokin siinä esiin tuleva tunto, ajatus, argumentti tai käsite. \n\nKirsti Määttänen on filosofi, naistutkija ja psykologi, joka on omintakeisen kokeellis-filosofisen ajattelunsa pohjalta esittänyt modernin ajattelun valtavirran fundamentaalikritiikkiä, kehittänyt käsitteitä ihmistieteiden metodologiaan sekä dialogisen vauvatanssin teorian ja praktiikan. \n\nKirjan kokonaisuutta kantaa kuva Kirsti Määttäsestä ajattelijana, joka on kartoittanut perustavia ihmisenä olemisen kysymyksiä -- erityisesti merkityksellistymisen pohjasäikeitä. \n\nSISÄLLYS\nEsipuhe 9\nKirjoittajat 13\n\nI\nMarkku Koivusalo: Vauvan elämän politiikka 19\n\nKlaus Mäkelä: Jean-Jacques Rousseau, ihmisen täydellistyminen ja eriarvoisuuden alkuperä 37\n\nLeena Koski: Koira jälkimodernissa yhteiskunnassa 49\n\nEeva Jokinen: Luontevuuden tunto ja varmuuden laatu 71\n\nJussi Vähämäki: Vanhemmuuden kustannusten ja-kaminen, työajan lyhentäminen, perustulo 79\n\nSinikka Vakimo: Ilkeilyn ikä- ja sukupuolimerkityksiä paikantamassa 87\n\nJussi Simpura: Minne murros katosi? Transition muuttamat kuvat ja peilit 107\n\nII\nPentti Määttänen: Tiedostuksen alkulähteillä 119\n\nMarja-Liisa Kakkuri-Knuuttila: Filosofinen elämänmuoto ja menetelmä Platonilla ja Aristoteleella 125\n\nSara Heinämaa: Luce Irigaray minän ja toisen suhteesta. Fenomenologinen näkökulma 143\n\nTuomas Nevanlinna: Filosofia ja elämän ääni – mitä on avangarde musiikissa? 157\n\nJukka Määttänen: Upotus rakentaa taideteosta. Kuoron epigrammi Pajatson sisäisenä peilinä 177\n\nTimo Kaitaro: Rothkon äärellä. Taidetta putoaville ruumiille 183\n\nPäivi Kosonen: Syntymäkertomuksen tyylistä. Anni Polvan omaelämäkerta Kun olin pieni 193\n\nIII\n\nJuha Siltala: Resonanssi, vauvatanssi, konkordanssi 203\n\nPirkko Siltala: ”Murehet monennäköiset”. Nainen ja masennus 223\n\nRiitta Pöysä: Psykoterapiaryhmä vauvana 239\n\nJukka Relander: Piiput piiloon 251\n\n– Tabula gratulatoria 254\n\n

ISBN-10:
952-5169-42-1
Kieli:
fin
Sivumäärä:
255 s.
Tekijät:
Nevanlinna Tuomas, Kosonen Päivi (toim.)
Tuotekoodi 012487
26,00 €