Biopoliittisen talouden kritiikki, Polemos

Biopoliittisessa taloudessa ihmiselle tyypillisistä ominaisuuksista kuten kielestä, kyvystä ajatella ja aloittaa uutta on tullut kapitalismin tärkeimpiä tuotantotekijöi-tä. Biopoliittisen talouden kritiikki kertoo tästä ”henkisen työvoiman” synnystä talouden uutena tilattomana ja rajattomana subjektina ja sen aiheuttamasta muutoksesta yritysten ja yhteiskunnan organisoitumisen tavoissa. Kyseessä on muutos, jossa siirrytään modernin talouden ytimessä toimineista suorittavan työn kurista ja väestön biopoliittisesta hallinnasta kohti paikattoman ja rajatto-man mielen elämän hallintaa. ”Mielivallassa” ei ole enää kyse tuotannon ja elämän johtamisesta merkityksen kautta, vaan halun organisaatiosta, joka pyrkii luomaan suoraan suhdetta maailmaan.\n


Tuotekoodi 012485
28,00 €