Valokuvan medium, Paradeigma-sarja

Valokuvan medium suhteuttaa valokuvateoreettisia kysymyksenasetteluja media-teoriaan ja filosofiaan ja osoittaa, kuinka valokuvaa koskevat teoreettiset kysy-mykset voivat toimia lähtökohtana filosofisen asenteen omaksumiselle mediateoriassa. Tarkastelu keskittyy erityisesti digitaalisten tekniikoiden myötä entisestään mutkistuneeseen kysymykseen valokuvan identiteetistä, sen erityisyydestä: Voiko digitaalisen valokuvan yhteydessä enää ylipäätään puhua valokuvasta? Mediateoreettisessa pohdinnassa Elolle keskeisiä ajattelijoita ovat Martin Heidegger, Jacques Derrida ja erityisesti Walter Benjamin ja tämän mediaestetiikka.\n\nMIKA ELO (s. 1966) toimii visuaalisen kulttuurin tutkijana Taideteollisessa korkeakoulussa. Hän on osallistunut valokuvausta koskevaan keskusteluun niin\nkuraattorin, kuvantekijän kuin tutkijankin ominaisuudessa. Häneltä on julkaistu\nmuun muassa Walter Benjaminia, valokuvausta ja mediateoriaa käsitteleviä artikkeleita.\n


ISBN-10:
ISBN 952-5169-3
Sivumäärä:
293 sivua
Tekijät:
Elo Mika
Tuotekoodi 012480
26,00 €