Kuvataiteilija taidemaailmassa. Tapaustutkimus kuvataiteellisen toiminnan sosiaalipsykologisista merkityksistä

Millaisia merkityksiä kuvataiteilijana toimimiselle nykyisessä taidemaailmassa annetaan? Miten tuo maailma tuottaa taiteilijan? \nElääkö romanttinen taiteilijamyytti edelleen osana taiteilijoiden itseymmärrystä ja identiteettiä?\n\nVappu Lepistö tutkii näitä kysymyksiä yhteiskuntatieteen näkökulmasta. Lähtökohtana on taidemaailman kulttuuriset esitystavat \nja tapausanalyysit yksittäisistä taiteilijoista. Tarkasteltavana on mm. myyttinen taiteilija, jonka aineksia jäsennetään suhteessa \nromantiikan, modernin ja postmodernin aikakauteen.\n\nLepistö tutkii myös taiteilijan luomisprosessia ja tyylimuutosta. Tutkimuksessa haastatellaan Gunnar Pohjolaa, Helge Riskulaa, \nTuula Lehistä ja Kimmo Kaivantoa.\n\nKirja soveltuu erinomaisesti yhteiskuntatieteilijöille sekä kulttuurin ja taiteen tutkijoille, ammattilaisille ja harrastajille.


Tuotekoodi 012459
16,00 €