Hyvän elämän politiikka. Näkökulmia Aristoteleen poliittiseen filosofiaan

Mielenkiinto antiikin filosofiaa, erityisesti Aristotelesta kohtaan on viime aikoina selvästi kasvanut. Aristoteleen ajatukset hyvän \nelämän materiaalisista ja institutionaalisista ehdoista ovat edelleen tärkeitä lähtökohtia poliittisessa filosofiassa; tunteet ja \nemootiot ovat suosittu teema mielen filosofiassa ja myös seksuaalisuutta ja feminismiä koskevalla keskustelulla on suora yhteys \nantiikin traditioon. Hyvän elämän politiikka tarjoaa selkeän historiallisen johdatuksen Aristoteleen ajatteluun ja tämän \npoliittiseen teoriaan sekä kiinnittää huomioita niihin teemoihin, joilla on merkitystä moderneissa filosofisissa ja yhteiskunnallisissa \nkeskusteluissa. Se käsittelee mm. Aristoteleen näkemystä etiikan ja politiikan tieteen luonteesta, historiallisen edistyksen \nmahdollisuudesta politiikassa, vapauden ja yksilöllisyyden suhteesta, käytännöllisistä taidoista, emootioista ja rakkaudesta sekä \nmiehen ja naisen sukupuolieroista. Teoksen lukeminen ei edellytä laajoja ennakkotietoja filosofiasta tai sen historiasta, \nklassillisista kielistä puhumattakaan. Kuitenkin se tarjoaa lukijalle omaperäisen ja kriittisen tulkinnan Aristoteleen filosofiaan.\n\nJuha Sihvola on yleisen historian ja filosofian historian dosentti Helsingin yliopistossa.

ISBN-10:
951-9297-94-4
Kieli:
fin
Sivumäärä:
232 s. nid
Tekijät:
Sihvola Juha
Tuotekoodi 012455
20,00 €