Ferdinand de Saussure

Ferdinand de Saussure (1857-1913) tunnetaan strukturalistisen kielitieteen kehittäjänä ja kielitieteellisten mallien mukaan \nrakentuvan semiologisen kulttuuritutkimuksen perustajana. De Saussuren tuotannon tunteminen on monien ranskalaisten \nteoreetikkojen (mm. Lévi-Strauss, Barthes, Foucault, Bourdieu ja Derrida) tekstien ymmärtämisen edellytys.\n\nJonathan Cullerin teos tarjoaa ensi kertaa suomeksi johdatuksen de Saussuren teoriaan. Kirja kertoo kielitieteilijälle kuinka \nhänen tieteenalansa syntyi, semiootikolle mitä merkkien tutkimus on, kultuuritutkijalle mitä strukturalismi on ja sivistyneelle \nlukijalle kuinka ranskalainen aikalaiskritiikki lähestyy kohdettaan.


Tuotekoodi 012454
16,00 €