YHTEISKUNNAN JÄRJESTELMÄT, Niklas Luhmannin ajattelu

Niklas Luhmannin (1927-1998) systeemiteoria tarjoaa lukijalleen totutusta poikkeavan kuvan yhteiskunnasta ja sen toiminnasta. Sen mukaan yhteiskunta koostuu kommunikaatiosta ja ihmiset ovat vain kommunikaation välittäjiä tai kantajia. Tässä teoksessa vaikeana pidetty teoria avautuu ja sen viehätys paljastuu.\n\nTeoksessa paneudutaan Luhmannin teorian yleisten käsitteiden ja lainalaisuuksien lisäksi useisiin yhteiskunnan osajärjestelmiin. Esimerkiksi talouden, tieteen, taiteen, kasvatuksen, lääketieteen ja oikeuden sisältöjä analysoidaan kattavasti. Lisäksi osajärjestelmien toimintaa havainnollistetaan lukuisten empiiristen esimerkkien avulla.\n\nTeos antaa välineitä aikalaiskeskusteluun ja yhteiskunnallisten ilmiöiden tarkasteluun.

ISBN-10:
9789524952255
Kieli:
fin
Sivumäärä:
308
Tekijät:
Jalava Janne (toimittaja)
Tuotekoodi 012197
39,00 €