UUSI LUONNONVARATALOUS, onko biomassa avain kestävään kasvuun?

Fossiilitalous on jäämässä taakse, ja maailma siirtyy hyödyntämään yhä enemmän uusiutuvia luonnonvaroja. Niistä tärkeimpänä pidetään Suomessa metsien, peltojen ja vesien tuottamaa elollista ainesta eli biomassaa.\n\nUusi luonnonvaratalous tarkastelee biomassan käytön mahdollisuuksia ja rajoituksia. Teoksessa korostetaan yhteiskunnan, talouden ja ympäristön vuorovaikutusta sekä valotetaan biomassatalouden kestävyyttä eri näkökulmista. Onko biomassan käyttö kestävällä pohjalla, ja miten kestävyys taataan tulevaisuudessa, jos käyttö moninkertaistuu? Voiko biomassasta tulla Suomen talouden uusi veturi? Miten biomassan käyttöä voi ja tulee säännellä?\n\nTeos sisältää eri alojen asiantuntijoiden näkökulmia biomassan hyödyntämiseen. Se avautuu helposti laajalle lukijakunnalle ja auttaa ymmärtämään biomassaan perustuvan talouden monia ulottuvuuksia ja kytkentöjä, myös yllättäviä kompastuskiviä.

ISBN-10:
978-952-495-285-9
Kieli:
fin
Sivumäärä:
302 s.
Tekijät:
Hilden Mikael (toimittaja) , Hallanaro Eeva-Liisa (toimittaja) , Karjalainen Leena (toimittaja) , Järvelä Marja (toimi
Tuotekoodi 012195
36,00 €