Tasa-arvo toisin nähtynä, Oikeuden ja politiikan näkökulmia tasa-arvoon ja yhdenvertaisuuteen

Tasa-arvo ei ole sisällöltään muuttumaton ja yksiulotteinen asia, vaan käsitteenä ja ilmiönä se saa sisältönsä tietyssä ajassa ja paikassa, tietyn poliittisen ja oikeudellisen määrittelyn tuloksena.\n\nTasa-arvo toisin nähtynä kyseenalaistaa perinteisiä käsityksiä suomalaisesta tasa-arvosta ja tasa-arvopolitiikasta. Näitä teemoja käsitellään moninaistuvan ja monikulttuuristuvan yhteiskunnan näkökulmasta, ja esillä ovat niin sukupuolten kuin erilaisten vähemmistöjenkin kysymykset.\n\nTeos esittelee tasa-arvopolitiikan keinoja, välineitä, toimijoita ja haasteita sekä korostaa kansainvälisen politiikan ja oikeuden merkitystä kansalliselle tasa-arvopolitiikalle. Aiheina ovat muun muassa sukupuolten palkkauksen eriarvoisuus, paritus ja ihmiskauppa, raskaana olevien naisten syrjintä sekä erilaisten perheiden oikeus nauttia perhe-elämän suojaa. Asioita lähestytään niin käsitteellisesti, teoreettisesti kuin historiallisestikin.\n\nTasa-arvo toisin nähtynä soveltuu tasa-arvopolitiikan ja -oikeuden oppikirjaksi, hakuteokseksi sekä yleisteokseksi tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusasioista kiinnostuneille.

ISBN-10:
978-952-495-251-4
Kieli:
fin
Sivumäärä:
328 s.
Tekijät:
Kantola Johanna et al. (toim.)
Tuotekoodi 012176
36,00 €