Onni on joka päivä

Millaisena vanhemmat kokevat perheensä arkisen hyvinvoinnin? Miten he tulkitsevat ja ymmärtävät sitä? Miten rakentuu heidän luottamuksensa toisiin ihmisiin ja yhteiskuntaan?\n\nKoti sitoo yhteen perheen arkea ja hyvinvointia, ja lasten arkinen todellisuus on tärkeää heidän tulevaisuutensa ja yhteiskunnallisen tasa-arvon kannalta. Teoksessa tarkastellaan 2000-luvun suomalaisten lapsiperheiden todellisuutta sekä sen onnea ja ristiriitaisuuksia vanhempien näkökulmasta. Kirja kertoo ihmisten kiinnittymisestä toisiinsa, rakkaudesta ja vaikeudesta sovittaa yhteen työelämän, toimeentulon ja yhdessä elämisen vaateita.\n\nSosiaalityön alaan kuuluva teos edustaa ehkäisevän perhetyön ja arkielämän tutkimusta. Se on tarpeellista luettavaa sosiaalityön ammattilaisille ja muille lapsiperheitä työssään kohtaaville, mutta myös jokaiselle lapsiperheen arkea elävälle tai sellaista lähipiirissään seuraavalle.

ISBN-10:
978-952-495-241-5
Kieli:
fin
Sivumäärä:
250 s.
Tekijät:
Törrönen Maritta
Tuotekoodi 012174
33,00 €