Talouskasvua tärkeämpää

Talouskasvun edistämistä on alettu pitää koulutuksen ensisijaisena tavoitteena ympäri maailmaa. Lasten ja nuorten kasvattaminen kriittisesti ajatteleviksi ja empaattisiksi kansalaisiksi saa vähemmän painoa.\n\nFilosofi Martha C. Nussbaum esittää, että humanistinen sivistys on edellytys toimivalle demokratialle ja oikeudenmukaiselle maailmanjärjestykselle. Lyhytnäköinen keskittyminen aineellista hyötyä tuottaviin taitoihin jäytää edellytyksiä arvostella vallanpitäjiä. Se myös vähentää myötätuntoa syrjäytyneitä ja poikkeavia kohtaan sekä heikentää kykyä ratkaista monimutkaisia maailmanlaajuisia ongelmia. Koulutus on uudelleen kytkettävä humanistisiin tieteisiin ja taiteisiin, jotta ihmiset voisivat kasvaa oman maansa ja koko maailman demokraattisiksi kansalaisiksi. --- \n\n ”Nykyään julistetaan yhä yleisesti, että demokratia ja itsemääräämisoikeus ovat hyviä asioita. Samoin ylistetään sananvapautta, erilaisuuden oikeuden tunnustamista ja toisten ihmisten kunnioittamista. Näitä arvoja toistellaan juhlapuheissa, mutta liian vähän kiinnitetään huomiota siihen, mitä tarvitaan niiden siirtämiseksi elinvoimaisina tuleville sukupolville.”\n\n --- ”Yleissivistävää koulutusta ja taidekasvatusta tarvitaan myös talouden edistämiseen. Ne näet auttavat luomaan ilmapiirin, joka tukee vastuullista ja virkeää taloudenpitoa sekä kekseliästä tuotekehittelyä. (…) Talouskasvua tukevan koulutuksen kannattajilla on puutteellinen käsitys siitä, mitä heidän asettamiensa päämäärien saavuttamiseen tarvitaan. Tämä seikka ei kuitenkaan ole niin tärkeä kuin huoli demokratian instituutioiden horjumisesta.”

ISBN-10:
978-952-495-218-7
Kieli:
fin
Sivumäärä:
168 s.
Tekijät:
Nussbaum Martha C.
Tuotekoodi 012155
34,00 €