Ihminen ja ympäristö

Elämme tällä vuosisadalla suurten haasteiden edessä. Maapallon kasvava väestö olisi saatava ruokittua ja köyhyys vähenemään. Käsitys ihmisen ja ympäristön suhteesta on laajentunut ja monipuolistunut. On alettu ymmärtää, kuinka herkästä ja mutkikkaasta järjestelmästä on kyse. Maapallolla on noin kymmenen miljoonaa eliölajia, ja niistäkin tunnetaan vain pieni osa. Elinympäristöjen kirjo on häikäisevä.\n\nTämä suunnaton monimuotoisuus tarjoaa ihmiskunnalle elintärkeitä raaka-aineita, palveluja ja henkisiä eväitä. Ihmisen ja ympäristön suhteesta uhkaa kuitenkin tulla ihmiskunnan kohtalonkysymys. Samalla kun on ruokittava maapallon kasvava väestö, pitäisi myös säilyttää maailman merien, metsien ja muun ympäristön luonnonrikkaus ja tuottavuus.\n\nIhminen ja ympäristö on laaja katsaus ihmisen ja ympäristön vuorovaikutukseen. Teoksen aihepiirit ulottuvat eliölajien sukupuutoista ilmastonmuutokseen ja kulutuskulttuurista metsäluonnon suojeluun. Se kertoo myös vaikuttamisen monista mahdollisuuksista: on olennaista, millaisia päätöksiä kotona, työpaikoilla ja vaaliuurnilla tehdään. Jäsennelty kokonaiskuva monimutkaisesta maailmasta parantaa päätöksenteon ja demokratian laatua. Sen avulla hahmottuvat paremmin myös lähitulevaisuuden uhkat.\n\nAlansa parhaat suomalaiset asiantuntijat esittävät teoksessa tuoreita näkökulmia ympäristöasioihin ja ihmisyhteisöjen vastuunkantoon. Teos auttaa ymmärtämään ympäristöongelmien syitä, seurauksia ja ratkaisukeinoja sekä tarjoaa oivaltavia vastauksia nykyajan polttavimpiin ympäristökysymyksiin.

ISBN-10:
978-952-495-217-0
Kieli:
fin
Sivumäärä:
462 s.
Tekijät:
Niemelä Jari ym. (toim.)
Tuotekoodi 012150
49,00 €